© © Helen King/Corbis

Verkeersintensiteiten op rijkswegen

beta products

De statistiek van de verkeersintensiteiten is het eerste volledig op Big Data gebaseerde onderzoek. Hier liggen voertuigtellingen op ruim 20.000 vaste meetpunten op rijkswegen buiten de bebouwde kom aan ten grondslag.

Op vaste locaties worden 365 dagen per jaar en 1440 minuten per dag (Nederlandse en buitenlandse) gepasseerde motorvoertuigen elektronisch geteld. De data worden opgeslagen in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW-bestand). Registratie van voertuigen vindt plaats met detectielussen in de weg, verkeerscamera's boven en langs de weg, met bluetooth en via infrarood.

De enorme bulk aan data met een omvang van 80 terabyte is via filters, het combineren van gegevens en diverse berekeningen uiteindelijk teruggebracht naar een “bewerkbaar bestand”. Dit bestand bevat het aantal gepasseerde motorvoertuigen: per dag, per weg, per corop en naar richting.

Data van aangrenzende meetpunten zijn gebruikt voor het opschonen en valideren van (gedeeltelijk) ontbrekende meetpunten. Data van meetpunten van eenzelfde weg in één corop-gebied zijn samengevoegd tot één telpunt

Hoe gebruik je de verkeersintensiteiten op rijkswegen?

Voor de eerste berekeningen en publicatie heeft het CBS gebruik gemaakt van alle data van meetpunten op rijkswegen over de jaren 2011 tot en met 2014.

Het gemiddeld aantal gepasseerde motorvoertuigen (verkeersintensiteiten) per uur zijn uitgesplitst naar: landsdeel, provincie, corop, rijksweg en de combinatie Corop-rijksweg.

Bekijk hier een visualisatie van Nederland waarop alle provincies, corop-gebieden en de rijkswegen te onderscheiden zijn.

Een rijksweg, regio en periode kan aangeklikt worden waardoor het aantal gepasseerde motorvoertuigen, onderverdeeld in klassen, op die weg of in die regio, zichtbaar wordt. Door het tonen van twee schermen naast elkaar kunnen vergelijkingen gemaakt worden.

Achtergrondinformatie over dit onderwerp is te vinden in de onderzoekbeschrijving: Verkeersintensiteiten op rijkswegen in Nederland.

Feedback gevraagd