© © Helen King/Corbis

StatMiner

beta products

CBS stelt met StatLine en Open Data een grote hoeveelheid gegevens ter beschikking aan het publiek. Het gaat hier om meer dan 1 miljard feiten, die gebruikt worden door uiteenlopende gebruikers zoals beleidsmakers, journalisten, burgers, bedrijven en onderzoekers. De informatie die in deze cijfers verborgen ligt wordt echter niet altijd gevonden. Het doel van StatMiner project is om door middel van grafische exploratie van deze gegevens het gebruikers mogelijk te maken snel interessante informatie en patronen te vinden.

De huidige versie van de tool maakt het mogelijk om interactief en visueel tabellen te verkennen. Het is mogelijk om de gegevens in de tabellen uit te splitsen naar verschillende achtergrondkenmerken en in te zoomen op specifieke subgroepen. Naast de ontwikkeling van de StatMiner applicatie wordt er onderzoek gedaan naar de beste manier om gegevens te presenteren. Het doel daarbij is om gebruikers van de gegevens zo goed mogelijk te helpen de juiste conclusies te trekken. Zo is er bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar het presenteren in lijn- en staafgrafieken van de onzekerheid die in veel cijfers zit. Hieruit bleek dat gebruikers goed met deze extra informatie kunnen omgaan en uiteindelijk ook vaker juiste conclusies trekken uit de data.

Hoe gebruik je StatMiner?

Feedback gevraagd