Bestaande woning

Woning die op 1 januari van het voorgaande jaar is geregistreerd in de woningvoorraad, zoals afgeleid uit de BAG. Nieuwbouw uit het verslagjaar is daarom niet meegenomen.
Terug naar artikel