Linked open data

Linked Open Data is een manier om gestructureerde data zodanig te publiceren dat data met elkaar verbonden kunnen worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web.
CBS Linked open data is nieuw en wordt naast het CBS open data portaal aangeboden.
Om ervaring op te doen en om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn met linked open data heeft het CBS de kerncijfers wijken en buurten 2016 als linked open data beschikbaar gemaakt. Het product is in ontwikkeling en het CBS vraagt gebruikers om feedback.

Op dit portaal zijn de eerste linked open data-modellen van het CBS te vinden. Ervaringen van gebruikers zullen worden meegenomen in de besluitvorming voor de volgende stappen met betrekking tot linked open data.

Geef uw mening

Het maken van linked Open Data is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling binnen het CBS. Graag vernemen we uw mening. Dit kan een algemene indruk zijn, maar ook specifieke punten die u wel of juist helemaal niet goed vindt zijn welkom. Is linked Open Data een goede aanvulling op het huidige aanbod van data?