CBS experimenteert met dotmaps

CBS maakt steeds vaker statistieken met behulp van big data en experimenteert daarom met nieuwe visualisatietechnieken om deze brij aan gegevens overzichtelijk te presenteren. Eén van die nieuwe technieken is de dotmap, waarbij grote hoeveelheden gegevens tegelijkertijd getoond kunnen worden. Dit type kaart geeft gebruikers in één oogopslag gedetailleerde informatie over gemeenten en buurten. De kaart in het hier gepresenteerde voorbeeld laat van elke buurt in Nederland zien hoeveel inwoners er zijn en welke achtergrond ze hebben zonder dat hun privacy wordt geschonden.

Elke inwoner is een punt

Wie deze kaart op buurtniveau bekijkt, ziet iedere inwoner als een punt op de kaart. De kleur van elke punt geeft de achtergrond van de inwoner weer. Inwoners met een Nederlandse achtergrond worden in het roze weergegeven, de personen met een westerse migratieachtergrond in het groen en degenen met een niet-westerse migratieachtergrond in het blauw. Deze cijfers zijn ook te vinden in CBS in uw buurt.

Privacy blijft geborgd

Bij de ontwikkeling van de kaart is rekening gehouden met de privacy van de inwoners. De punten zijn op een willekeurig gekozen plek in de buurt getekend en komen dus niet overeen met de adressen van de buurtbewoners, waardoor deze beschermd blijven. Er zijn daarnaast geen punten weergegeven in gebieden waar de bevolkingsdichtheid lager is dan 1 000 personen per vierkante kilometer, zodat individuen ook zo niet te herleiden zijn. Aangezien de inwoneraantallen aselect zijn afgerond op vijftallen, kunnen de aantallen punten per buurt maximaal met vijf afwijken van het aantal inwoners.

Verhouding tussen herkomstgroepen

Wordt op de kaart uitgezoomd naar het niveau van heel Nederland, dan verdwijnen de punten en komt daarvoor per buurt een kleurenvlak in de plaats. De verhouding tussen verschillende herkomstgroepen in de buurt wordt in een kleur aangegeven. Paars betekent bijvoorbeeld dat er voornamelijk personen met een Nederlandse en met een niet-westerse achtergrond in een gebied wonen. Hoe donkerder de kleur van een gebied, hoe meer mensen er wonen. Een voordeel van deze dotmap ten opzichte van andere visualisaties is dat men zowel bevolkingsdichtheid als herkomst kan aflezen.

Kaart toespitsen op eigen wensen

De kaart kan worden ingezoomd door op het plus-symbool linksboven te klikken. De legenda beschrijft de punten als de kaart is ingezoomd en de kleurvlakken als de kaart is uitgezoomd. De verschillende verhoudingen tussen herkomstgroepen worden weergegeven op de kleurenschaal die van boven naar beneden loopt. De tinten van die kleuren die de bevolkingsdichtheid aangeven, lopen in de legenda van links naar rechts. Linksboven kunnen verschillende kaartlagen worden aan- en uitgezet. Zo kunnen bijvoorbeeld specifieke herkomstgroepen worden geselecteerd en provincie- en gemeentegrenzen aan worden gezet.

De woongebieden zijn bepaald op basis van het Bestand Bodemgebruik van 2012. Het kan daarom zijn dat er in nieuwbouwwijken nog geen punten zijn getekend.

Andere toepassingen

Deze visualisatiemethode biedt mogelijkheden om allerlei regionale gegevens weer te geven en is schaalbaar naar grotere databestanden. Die gegevens kunnen betrekking hebben op personen, huishoudens, woningen, of bedrijven, maar ook andere zaken in kaart brengen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal landbouwdieren per soort: hoeveel kippen, varkens en koeien leven in jouw omgeving?

Feedback gevraagd