© Hollandse Hoogte

Over CBS Innovatie

Het CBS etaleert experimentele producten en diensten in een vroeg stadium aan haar gebruikers. Uw mening speelt hierbij een belangrijke rol! Met uw hulp kunnen we de producten en diensten verbeteren en door ontwikkelen.

Sinds 2012 heeft het CBS een innovatieprogramma. Het doel is om nog sneller te innoveren. Daartoe zoekt het CBS bewust de samenwerking op. Met innovatieve partners geven we invulling aan:

  • Waarnemingsinnovatie - nieuwe databronnen en andere manieren van data verzamelen.
  • Efficiëntere processen - frequenter kunnen komen met feiten en cijfers.
  • Product innovatie - nieuwe statistieken en andere presentatievormen van bestaande statistieken.

Hiermee hangt samen dat wij ook op deze vlakken kijken naar hoe om te gaan met hele grote databestanden (Big Data) en welke hard- en software ons bureau nodig heeft voor de toekomst.