Open Data

CBS is expert waar het gaat over het koppelen van verschillende bestanden. We halen er de fouten uit en voeren analyses uit voor de officiële statistieken. Deze data stellen we beschikbaar zodat iedereen onze data kan hergebruiken. Dat doen we veilig en borgen de privacy van organisaties en personen. Met deze data geven we de Nederlandse economie een impuls omdat iedereen toepassingen hierop kan realiseren. Denk aan een dataverrijking binnen de eigen Business Intelligence omgeving voor bedrijven, als een continue actuele bron voor wetenschappelijk onderzoek of als datalaag binnen een mobiele app. Hieronder vallen toepassingen van ons zelf, maar ook van anderen. Wil je verder bouwen op onze fundamenten, laat het ons weten en we helpen je graag verder op weg!

Elders op deze pagina staan twee voorbeelden met kaarten die zijn gemaakt met linked data. In dit geval met het Kadaster samengesteld.  Op de mobiele telefoon werkt voorbeeld 2 minder goed.
De eerste grafiek is opgebouwd met gebruik van Sparql. Sparql is een Resource Description Framework (RDF) zoektaal die gebruikt wordt om RDF-gebaseerde data te bevragen middels zoekopdrachten. Als je op het pijltje boven de grafiek klikt kom je in de ‘code’. Je zult zien dat we hier de gemeentecodes gebruiken en bij de tweede grafiek ook de wijkcodes van het CBS. Op die manier kun je dus heel goed kadaster objecten koppelen aan CBS wijk en buurt. De tweede link laat een eenvoudige browser zien op onze data van wijken en buurten. Je kunt met de slicers op diverse manieren door de data heen gaan en krijg je telkens andere kaarten ook weer gebaseerd op linked data.

De tiende Internationale Open Data Dag is op 7 maart 2020.
Als grote leverancier van open data laten wij graag zien dat bijvoorbeeld StatLine uit open data bestaat.

Bèta producten in ontwikkeling