Sociale media

Data generen uit sociale media, het CBS experimenteert hier op ruime schaal mee.

De informatie die we uit deze data kunnen afleiden is dus nooit representatief voor de gehele bevolking. Toch kunnen we bijzondere fenomenen waarnemen zoals het eventuele oplopen van sociale spanningen in de samenleving.

Bèta producten in ontwikkeling