Veelgestelde vragen Infoservice

Veelgestelde vragen Infoservice

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de CAO-lonen en de contractuele loonkosten.

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.

Deze tabel geeft de inflatie (die wordt gemeten als de procentuele verandering van de ConsumentenPrijsIndex ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor) weer voor de afgelopen maanden en paar jaar.

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.

Op de volgende pagina kunt u in enkele stappen huurprijsberekeningen maken m.b.v. het artikel uit de algemene bepalingen van uw huurcontract.

In deze tabel staat de netto-omzet per jaar van diverse bedrijfstakken vermeld.

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.

In deze tabel is het aantal huishoudens en personen naar inkomensklassen opgenomen.

Inkomensklassen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.

Deze tabel geeft de waarde van de in- en uitvoer in miljoenen euro's weer, uitgesplitst naar soort goederen.

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.

Deze tabel geeft het totaal aantal inwoners en de bevolkingsontwikkeling van Nederland weer.

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.

Deze tabel geeft prognoses tot 2060 over de totale bevolking, geboorten, overledenen en andere demografische gegevens van Nederland weer.

Prognose bevolking, kerncijfers, 2017-2060

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.

Deze tabel geeft allerlei informatie op wijk- en buurtniveau.

Kerncijfers wijken en buurten 2017

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.

Deze tabel geeft het totaal aantal personen van de werkzame beroepsbevolking in Nederland weer en hun arbeidsduur.

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.

De website bevat o.a. de elektronische databank StatLine die u gratis kunt gebruiken.