Veelgestelde vragen Infoservice

Veelgestelde vragen Infoservice

Op de volgende pagina kunt u in enkele stappen huurprijsberekeningen maken m.b.v. het artikel “huurprijswijziging”uit de algemene bepalingen van uw huurcontract.

Deze tabel geeft de inflatie (die wordt gemeten als de procentuele verandering van de ConsumentenPrijsIndex ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor) weer voor de afgelopen maanden en paar jaar.

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

U kunt eventueel zelf de tabel aanpassen. Door rechts bovenin de tabel te klikken op de knop "Pas selectie aan" en vervolgens via de tabbladen aan-/uitvinken van selecties kunt u reeds gemaakte selecties aanpassen, die u vervolgens door te klikken op de knop "Toon gegevens" kunt zien. Zie de tabeltoelichting (I), links in de toolbar, voor nadere uitleg en details.

In deze tabel staat de netto-omzet per jaar van diverse bedrijfstakken vermeld.

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

U kunt eventueel zelf de tabel aanpassen. Door rechts bovenin de tabel te klikken op de knop "Pas selectie aan" en vervolgens via de tabbladen aan-/uitvinken van selecties kunt u reeds gemaakte selecties aanpassen, die u vervolgens door te klikken op de knop "Toon gegevens" kunt zien. Zie de tabeltoelichting (I), links in de toolbar, voor nadere uitleg en details.

Deze tabel geeft allerlei informatie op wijk- en buurtniveau.

Kerncijfers wijken en buurten 2016

U kunt eventueel zelf de tabel aanpassen. Door rechts bovenin de tabel te klikken op de knop "Pas selectie aan" en vervolgens via de tabbladen aan-/uitvinken van selecties kunt u reeds gemaakte selecties aanpassen, die u vervolgens door te klikken op de knop "Toon gegevens" kunt zien. Zie de tabeltoelichting (I), links in de toolbar, voor nadere uitleg en details.

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de CAO-lonen en de contractuele loonkosten.

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100) 

U kunt eventueel zelf de tabel aanpassen. Door rechts bovenin de tabel te klikken op de knop "Pas selectie aan" en vervolgens via de tabbladen aan-/uitvinken van selecties kunt u reeds gemaakte selecties aanpassen, die u vervolgens door te klikken op de knop "Toon gegevens" kunt zien. Zie de tabeltoelichting (I), links in de toolbar, voor nadere uitleg en details.

In deze tabel is het aantal huishoudens en personen naar inkomensklassen opgenomen.

Inkomensklassen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken

U kunt eventueel zelf de tabel aanpassen. Door rechts bovenin de tabel te klikken op de knop "Pas selectie aan" en vervolgens via de tabbladen aan-/uitvinken van selecties kunt u reeds gemaakte selecties aanpassen, die u vervolgens door te klikken op de knop "Toon gegevens" kunt zien. Zie de tabeltoelichting (I), links in de toolbar, voor nadere uitleg en details.

Deze tabel geeft het totaal aantal inwoners en de bevolkingsontwikkeling van Nederland weer.

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

U kunt eventueel zelf de tabel aanpassen. Door rechts bovenin de tabel te klikken op de knop "Pas selectie aan" en vervolgens via de tabbladen aan-/uitvinken van selecties kunt u reeds gemaakte selecties aanpassen, die u vervolgens door te klikken op de knop "Toon gegevens" kunt zien. Zie de tabeltoelichting (I), links in de toolbar, voor nadere uitleg en details.

Deze tabel geeft prognoses tot 2060 over de totale bevolking, geboorten, overledenen en andere demografische gegevens van Nederland weer.

Prognose bevolking kerncijfers, 2014-2060

U kunt eventueel zelf de tabel aanpassen. Door rechts bovenin de tabel te klikken op de knop "Pas selectie aan" en vervolgens via de tabbladen aan-/uitvinken van selecties kunt u reeds gemaakte selecties aanpassen, die u vervolgens door te klikken op de knop "Toon gegevens" kunt zien. Zie de tabeltoelichting (I), links in de toolbar, voor nadere uitleg en details.

Deze tabel geeft het totaal aantal personen van de werkzame beroepsbevolking in Nederland weer en hun arbeidsduur.

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur 

U kunt eventueel zelf de tabel aanpassen. Door rechts bovenin de tabel te klikken op de knop "Pas selectie aan" en vervolgens via de tabbladen aan-/uitvinken van selecties kunt u reeds gemaakte selecties aanpassen, die u vervolgens door te klikken op de knop "Toon gegevens" kunt zien. Zie de tabeltoelichting (I), links in de toolbar, voor nadere uitleg en details.

Deze tabel geeft de waarde van de in- en uitvoer in miljoenen euro's weer, uitgesplitst naar soort goederen.

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers 

U kunt eventueel zelf de tabel aanpassen. Door rechts bovenin de tabel te klikken op de knop "Pas selectie aan" en vervolgens via de tabbladen aan-/uitvinken van selecties kunt u reeds gemaakte selecties aanpassen, die u vervolgens door te klikken op de knop "Toon gegevens" kunt zien. Zie de tabeltoelichting (I), links in de toolbar, voor nadere uitleg en details.

De website bevat o.a. de elektronische databank StatLine die u gratis kunt gebruiken.