‘Er wordt constant gezocht naar mogelijkheden voor innovatie’

Sara Houweling, methodoloog
‘Na mijn studie wiskunde (bachelor) en econometrie (master) was ik vijf jaar werkzaam als ICT-consultant. Op zoek naar een meer inhoudelijke uitdaging en maatschappelijk relevant werk kwam ik terecht bij het CBS. Bij de afdeling methodologie doen we onderzoek naar de meest verantwoorde methoden om statistieken te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om het bijschatten van informatie die nog niet beschikbaar is. Kwaliteit, betrouwbaarheid en actualiteit staan daarbij hoog in het vaandel.’

Webcrawlers

‘Er wordt constant gezocht naar mogelijkheden voor innovatie binnen het CBS. Doordat er steeds meer nieuwe databronnen beschikbaar komen, zijn er ook meer mogelijkheden om het statistiekproces te verbeteren en vernieuwen. Door bijvoorbeeld prijsinformatie met webcrawlers van internet te halen hoeven de interviewers van het CBS geen winkels meer te bezoeken om prijzen van producten te achterhalen. Bij het gebruik van nieuwe methoden en databronnen is het heel belangrijk te controleren of de betrouwbaarheid groot genoeg is en of de resultaten niet vertekend zijn.’

Prijzendashboard

‘Op dit moment doe ik onderzoek naar de inflatie-indicatoren uit het prijzendashboard, één van de innovaties van het afgelopen jaar. Voorheen werd de consumentenprijsindex gepresenteerd als het inflatiecijfer. Met het prijzendashboard laat het CBS een breder en vollediger beeld van inflatie zien. Ik onderzoek de samenhang in tijd tussen de indicatoren in het prijzendashboard. Het CBS past bij mij omdat het een organisatie is met veel mogelijkheden. Er is veel kennis en expertise. Hierdoor kan ik mij verder ontwikkelen. Dat mijn werk en privéleven in evenwicht zijn, vind ik ook van belang.’