'Het CBS zet voor de toekomst sterk in op innovatie.'

Jacqueline van Beuningen, statistisch onderzoeker
Jacqueline van Beuningen, statistisch onderzoeker
'Sinds 2010 werk ik bij het CBS. Ik ben statistisch onderzoeker bij het team inkomen, leefsituatie en sociale samenhang van het CBS. Dit valt onder de divisie sociaaleconomische en ruimtelijke statistieken. Het werk is afwisselend en uitdagend en ik heb het erg naar mijn zin.'

Ontwikkelen, analyseren en schrijven

'Mijn reguliere werk bestaat uit het ontwikkelen van vragenlijsten, het analyseren van de antwoorden op de vragen en het schrijven van nieuwsberichten en artikelen hierover.
Ik werk daarnaast als projectleider van een team aan een big data project, namelijk het schatten van de kans dat iemand binnen twee jaar verhuist. We optimaliseren daarbij het gebruik van een heleboel registerinformatie door de inzet van machine-learning-methoden. Als we de kans op verhuizing met behulp van bekende informatie uit registers kunnen inschatten, hoeven we dit in de toekomst misschien niet meer aan mensen te vragen. Het interdisciplinaire team bestaat uit methodologen, datascientists en inhoudelijk deskundigen. Het is mooi om samen iets nieuws te ontwikkelen en een goed resultaat neer te zetten. Het CBS zet voor de toekomst sterk in op innovatie en het is interessant om daar onderdeel van te zijn.

Mijn werk sluit goed aan bij mijn opleiding: ik heb communicatiewetenschap gestudeerd aan de universiteit Twente en ben gepromoveerd op het gebied van marketing aan de universiteit Maastricht.'

Ruimte voor initiatief

'Werken bij het CBS sprak me aan vanwege de maatschappelijke relevantie; er wordt in de buitenwereld veel gebruikgemaakt van de informatie van het CBS zowel door de Tweede Kamer, de ministeries, lokale overheden als door burgers. En het geeft een kick om je nieuwsbericht terug te zien in de krant of op tv. Daarnaast is hier ruimte voor eigen initiatief. Als je aangeeft dat je graag aan een bepaald onderwerp zou willen werken, dan krijg je de kans om daarmee aan de slag te gaan. Zo ben ik de innovatieprojecten in gerold en dat doe ik niet alleen met veel plezier, ik leer er ook veel van. Ik werk in een hecht team met fijne collega’s. Er wordt veel buiten het werk georganiseerd.'