Dataverzameling

Om kwalitatief hoogwaardige statistieken te maken, verzamelt het CBS data van uiteenlopende bronnen. Gegevens van burgers en bedrijven komen via uiteenlopende kanalen binnen; van externe bronnen zoals de Belastingdienst, tot persoonlijke interviews, telefonische enquêtes en online vragenlijsten. Het accent verschuift naar digitale toepassingen. Een aantrekkelijkere look-and-feel van online vragenlijsten zal naar verwachting een positief effect hebben op de deelnamebereidheid. Daarom experimenteert het CBS met nieuwe ontwerpen van deze vragenlijsten.

afbeelding van dataverzameling