Overige websites

CBS heeft naast de hoofdwebsite ook andere platforms. Neem bij de ontwikkeling van nieuwe sites die niet onder CBS.nl vallen contact op met huisstijl@cbs.nl.

StatLine

Dit is de huidige elektronische databank van het CBS. U kunt in StatLine zelf tabellen en grafieken samenstellen. Statline vindt u hier: www.statline.cbs.nl/statweb

De opvolger van het Statline portal is de StatLine App. Deze laat alle tabellen uit de CBS-databank in grafiek- of kaartvorm zien. De App is geoptimaliseerd voor tablets.

Open data StatLine

De StatLine App maakt gebruik van de Open data faciliteit van CBS.
Zie hiervoor http://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS

foto van beginscherm statline

Overige websites