Kaarten

Kleuren

In de meeste communicatie-uitingen van CBS worden de huisstijlkleuren 100% gebruikt. Kaarten vormen hierop een uitzondering. De kleuren van gebieden in landkaarten worden in percentages van de huisstijlkleuren opgebouwd. Oplopende waarden worden in dergelijke kaarten uitgedrukt in oplopende intensiteiten in de kleurenschaal.

Er wordt bij het maken van een kaart een keuze gemaakt uit één van de vier speciaal ontwikkelde kleurreeksen: de roden, blauwen, groenen en paarsen. Deze kleurkeuze wordt mede bepaald door het onderwerp wat gevisualiseerd wordt. Natuurlijke associaties met de kleuren worden zoveel mogelijk gevolgd.

Voorts worden in kaarten standaard maximaal vijf categorieën gehanteerd.

Alleen wanneer het noodzakelijk is voor de juiste interpretatie van gegevens, mag er gebruik worden gemaakt van meer categorieën. Vooralsnog is dit beperkt tot maximaal zeven. De keuze voor het gebruik van een afwijkend aantal categorieën moet inhoudelijk worden onderbouwd.

Voor kaarten met een divergerende kleurschaal, waarin waarden zoals bijvoorbeeld ‘hoger dan gemiddeld’, ‘gemiddeld’ en ‘lager dan gemiddeld’ worden uitgedrukt, is recent een speciaal kleurenpallet ontwikkeld. Daarin worden de paarse en groene kleurenreeks met elkaar gecombineerd. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van de combinatie roden-blauwen. Andere kleurcombinaties mogen niet gebruikt worden.

Lijnvoering

De grenslijnen tussen gebieden zijn wit. Bij minder dan 20 gebieden (bijvoorbeeld provincies) zijn de lijnen 1,0 punt. Bij meer dan 20 gebieden (bijvoorbeeld gemeentes) zijn de lijnen 0,5 punt.

Gebieden waarvan gegevens ontbreken worden weergegeven in 12% zwart.

Gebieden die buiten de populatie vallen, oftewel er niet toe doen, worden 5% zwart gemaakt.

Meer informatie

Niet alle kaarten zijn eenvoudig te maken. Soms vertellen kaarten een ander verhaal dan je bedoeling is. Team Regio en Ruimte denkt mee over de wijze waarop je je boodschap het best naar een eenduidige kaart vertaalt. Neem voor een afspraak contact op met cartografie@cbs.nl.

Voor vragen met betrekking tot de toepassing van de huisstijl kunt u terecht bij: huisstijl@cbs.nl.

kleuren plaatje van cbs

kleuren mogelijkheid van kaarten

kaarten van kleuren

kleuren mogelijkheid van cbs