Grafieken

Grafieken vormen een belangrijk onderdeel van de huisstijl van het CBS. Bij het maken van de richtlijnen voor grafieken en tabellen is uitgegaan van een optimale combinatie tussen leesbaarheid en toegankelijkheid. Omdat de kleuren niet van elkaar te onderscheiden zijn voor mensen met bepaalde typen kleurenblindheid, gaat de voorkeur uit naar het gebruik van interactieve grafieken.
CBS maakt voor het tekenen van de grafieken gebruik van HighCharts.

foto van soorten grafieken

Speciale kenmerken

Bij het maken van grafieken kan worden gekozen tussen de koele of warme kleurenreeks. In beide reeksen worden dezelfde kleuren gebruikt, maar dan in omgekeerde volgorde. Gebruik de acht CBS-kleuren altijd in één van deze volgorden voor een optimale leesbaarheid. De keuze voor de warme of de koele volgorde is afhankelijk van de kleuren van het medium waarin de grafiek wordt geplaatst. We gebruiken de warme volgorde als betreffende pagina in de huisstijlkleuren geel, oranje, rood of roze opgemaakt is. Bij de kleuren donkerblauw, lichtblauw, grasgroen of appelgroen gebruiken we de koele volgorde.

Alle grafieken met uitzondering van de donutgrafieken hebben een grijze balk (12% zwart). Deze balk staat altijd bij de categorie-schaal van de grafiek en maakt het eenvoudiger voor de gebruiker om de grafiek te lezen.
Als de waarde vanaf 0 een grote sprong maakt, dan wordt dat aangegeven door middel van een zigzag scheurlijn op de x- of y-as.

Beeldmerk

In de grijze balk wordt altijd linksonder het beeldmerk toegevoegd zodat grafieken herkenbaar van het CBS afkomstig zijn wanneer deze door andere partijen overgenomen worden. Wanneer er geen grijze balk gebruikt wordt zoals in donutgrafieken, wordt het beeldmerk toegevoegd aan de legenda.

Donutgrafiek

De taartgrafiek (altijd in donut-vorm) is opgedeeld in parten met een witte outline. Gebruik maximaal acht categorieën.

Overige websites