Tabellen

Tabellen vormen een belangrijk onderdeel van de huisstijl van het CBS. Bij het maken van de richtlijnen voor grafieken en tabellen is uitgegaan van een optimale combinatie tussen leesbaarheid en toegankelijkheid.

Net als bij de grafieken wordt ook bij tabellen gebruik gemaakt van een grijs vlak om aan te geven in welke kolom het onderwerp te lezen is. Ook hier hebben twee hoeken een afronding van 1 mm.
Tabellen worden opgemaakt in zwarte tekst. De tabelkop is gezet in de Soho Medium. De linkerkolom is lichtgrijs, waardoor het onderwerp van de cijfers uitgelicht wordt.

afbeelding van tabellen