Grafieken

Grafieken vormen een belangrijk onderdeel van de huisstijl van het CBS. Bij het maken van de richtlijnen voor grafieken en tabellen is uitgegaan van een optimale combinatie tussen leesbaarheid en toegankelijkheid. In de template zijn alle verschillende grafieken uitgewerkt en als basisbestand beschikbaar.

afbeelding van grafieken

Speciale kenmerken

Bij het maken van grafieken kan worden gekozen tussen de koele of warme kleurenreeks. In beide reeksen worden dezelfde kleuren gebruikt, maar dan in omgekeerde volgorde. Gebruik de acht CBS-kleuren altijd in één van deze volgorden voor een optimale leesbaarheid. De keuze voor de warme of de koele volgorde is afhankelijk van de kleuren van het medium waarin de grafiek wordt geplaatst. We gebruiken de warme volgorde als de pagina in de huisstijlkleuren geel, oranje, rood of roze. Bij de kleuren donkerblauw, lichtblauw, grasgroen of appelgroen gebruiken we de koele volgorde.

Alle grafieken behalve de donutgrafieken hebben een grijze balk (12% zwart) die de x-as aangeeft. Dit maakt het eenvoudiger voor de gebruiker om de grafiek te lezen. De grijze balk heeft twee afgeronde hoeken (hoekafmeting 1 mm) en wordt gescheiden van de tabel door een donkergrijze lijn (60% zwart) van 1 pt met afgeronde uiteinden. De overige lijnen die de verdeling van de grafiek aanduiden zijn 0.25 pt (60% zwart).

Als de waarde vanaf 0 een grote sprong maakt, dan wordt dat aangegeven door middel van een zigzag scheurlijn op de x- of y-as.

Beeldmerk

In de grijze balk wordt altijd linksonder het beeldmerk (donkergrijs, 55% zwart) toegevoegd, zodat grafieken herkenbaar van het CBS afkomstig zijn als deze door andere partijen overgenomen worden. Wanneer er geen grijze balk gebruikt wordt - zoals in donutgrafieken - wordt het beeldmerk toegevoegd aan de legenda.

Donutgrafiek

De taartgrafiek (altijd in donut-vorm) is opgedeeld in parten met een witte outline. Gebruik maximaal acht categorieën.

Beschikbaar bronmateriaal

Van de meeste voorkomende grafieken is een Illustrator template gemaakt met een gebruikersinstructie.

Afbeelding van grafieken

Download: CBS_Grafieken_tmpl_v5.pdf