Identiteit

CBS is een vanzelfsprekende en onvermijdelijke autoriteit in maatschappelijke discussies.

De wereld wordt steeds complexer en lastiger om te besturen. Het onderscheid tussen feit en mening is steeds moeilijker te maken. De samenleving wordt kritischer en de roep om verantwoording wordt luider. De behoefte aan fundering in de vorm van betrouwbare en objectieve informatie wordt hiermee ook steeds groter. CBS is deze fundering.

Behalve een autoriteit is CBS betrouwbaar, onafhankelijk, dienstverlenend en innovatief. Dit stralen we uit met de pay-off “Voor wat er feitelijk gebeurt.”