Beeld

CBS wil met zijn statistieken en feiten het maatschappelijk debat voeden. De fotografie van CBS moet dan ook een weergave zijn van de maatschappij. Situaties zijn Nederlands, levensecht, authentiek, herkenbaar en nooit gemanipuleerd. Net zoals de cijfers van CBS.

Fotografie voorbeelden

Omdat CBS op veel manieren communiceert met de buitenwereld, is er een groot arsenaal aan foto’s nodig. We maken gebruik van verschillende soorten beeld die passen bij onze uiteenlopende communicatie-uitingen.

Algemene fotografie

Dit zijn beelden die op de website worden gebruikt bij nieuwsberichten en bijvoorbeeld in boeken (omslagen) en folders. Deze beelden illustreren het onderwerp van de publicatie. De foto’s geven een beeld van het alledaagse leven van personen en bedrijven in Nederland, net zoals de cijfers van CBS.

Deze beelden zoomen in op een situatie en vestigen de aandacht op een bepaald aspect ervan. Dit wordt versterkt door een verschil in scherptediepte. De beelden zijn uit het leven in Nederland gegrepen. Door de foto aan te snijden wordt deze spannender en wordt men als het ware het beeld in getrokken.

Bij de beeldselectie moet rekening worden gehouden met de onderstaande kenmerken wat betreft vorm en inhoud.

Inhoudelijke kenmerken:

 • Herkenbare, alledaagse situatie in de Nederlandse samenleving
 • Levensecht, een kijkje in de werkelijkheid
 • Altijd ergens mensen op de foto (geheel of ingezoomd), nooit alleen stillevens of voorwerpen
 • Documentair, niet geposeerd: mensen kijken niet in de camera
 • Authentiek, nooit gemanipuleerd
 • Geen anonieme groepen
 • Respectvol
 • Bij voorkeur kleurrijk en positief
 • Er gebeurt iets, actief

Vormkenmerken

 • Focus door scherp-onscherp-contrast en/of perspectief
 • Inzoomen op de situatie (crop)
 • Natuurlijk licht, niet te donker

Bronnen

CBS maakt gebruik van de beeldbank van Hollandse Hoogte. Onder supervisie van de beeldredacteur is een selectie hieruit overgezet naar de eigen beeldbank van CBS. Als er geen beeld beschikbaar is bij Hollandse Hoogte kan de beeldredacteur voor extra beeld zorgen. Neem hierover contact op met beeldredacteur via rechtsboven staand emailadres.

Beeldkeuze

Om de beeldkeuze vloeiend te laten verlopen, zijn verschillende processen ontwikkeld. Tekst- en beeldredacteuren zoeken voor de dagelijkse berichten op de website naar foto’s in de beeldbank van CBS. Deze beelden zijn direct beschikbaar. Voor omslagen en speciale fotografie maakt de beeldredacteur in overleg met de inhoudelijk verantwoordelijke een voorselectie van drie beelden. De definitieve keuze wordt daarna gezamenlijk gemaakt.

Commerciële toepassing

Let op bij beeldgebruik voor commerciële toepassingen. Hiervoor moeten de beelden aan speciale eisen voldoen, zoals toestemming van de fotograaf. Neem hiervoor altijd contact op met de beeldredacteur en bij twijfel met Hollandse Hoogte.

Portretten

Speciale artikelen (bijvoorbeeld Corporate App) kunnen worden geïllustreerd met een portret. Van woordvoerders zijn portretfoto’s beschikbaar. Bij het maken van deze foto’s zijn de volgende richtlijnen van belang (naast de specifieke technische eisen per medium).

De portretten hebben met elkaar gemeen:

 • Open en actieve houding, geen armen over elkaar
 • Meestal in de lens kijken, slechts een enkele keer kan daarvan worden afgeweken
 • Heldere compositie: geen rommelige achtergronden
 • Zoveel mogelijk natuurlijk licht
 • Extra licht vrij zacht houden, geen keihard flitslicht
 • Natuurlijke kleuren
 • Foto moet iets ‘echts’ uitstralen, niet al te stijfjes
 • Respectvol: de geportretteerde staat er positief op

Op deze manieren kan variatie worden aangebracht:

 • Binnen en buiten foto’s maken
 • Positie in beeld en houding
 • In- en uitzoomen

Fotografie portretten voorbeelden

Portretfotografie

Bij portretfotografie is de herkenbaarheid en uniformiteit binnen de fotografie van belang. Voor profielfoto’s is een serie portretten gemaakt door Mattijs Immink. Opvallend zijn de heldere kleuren als achtergrond.

Voor gebruik op de CBS-website en bij de vlogs is een afwijkende serie beschikbaar, die is gemaakt door de beeldredacteur.

Beeld