Vormelementen

Vormelementen

De inspiratie voor de vormtaal komt van staafdiagrammen. De kleurenvlakken waarop de titelgegevens van CBS-publicaties staan vermeld, hebben de vorm van een staafdiagram. Deze ‘staven’ staan haaks op een verticale balk die links of rechts staat en de hele hoogte van het titelblad inneemt. Deze as kan wit zijn of een kleur hebben.
De hoekafronding van de titelbalken en de balk met het beeldmerk, is 2 mm bij gebruik op boeken, folders en dergelijken. Het is belangrijk dat de hoekafronding meeschaalt bij online gebruik en toepassingen op groter formaat. De balken hebben per communicatiemiddel een standaard hoogte, die vast zijn gelegd in templates.

vormelementen titelbalken

Inzicht in de cijfers

Omdat het verzamelen en delen van cijfers een kernactiviteit is van CBS, krijgen cijfers een prominente rol in de huisstijl. Cijfers hebben altijd een betekenis en worden nooit puur decoratief gebruikt. Cijfers in banners worden bij voorkeur voluit geschreven, mits dit statistisch juist is.
CBS gebruikt (conform de ISO-norm) een dunne harde spatie bij grote getallen (dus geen punten).
In Engelstalige publicaties gebruiken we de komma als scheidingsteken.

Let op! Maak de spaties niet te groot, zodat het getal nog als één geheel leesbaar is.
Voorkom dat getallen worden afgebroken bij de overgang naar een volgende regel (met name online).

Illustratieve banners vormen een beeldbepalend element in de huisstijl. Deze bevatten altijd een getal met een zo kort mogelijke beschrijving en een illustratie (lees hier meer over in het artikel over illustraties).

Inzicht in de cijfers/banners met cijfers