Typografie

De typografie kenmerkt zich door grote koppen en cijfers in een stevig en herkenbaar lettertype. Deze ‘kloeke’ typografie wordt kleurrijk toegepast.

Typografie overzicht gebruik

De Soho Pro is gekozen als kopletter omdat het een duidelijk lettertype met veel uitstraling.
Voor titels, hoofdstukkoppen en subkoppen wordt de Soho Medium gebruikt. Deze wordt ook toegepast in de de zogenaamde cijferbanners. We gebruiken verder nog de gewichten regular en italic. Nb. De Soho is niet geschikt voor lange stukken platte tekst.

De Akko Pro wordt gebruikt voor platte tekst en voor tabellen. Dit lettertype is gekozen vanwege de zeer goed leesbare cijfers. Gebruik voornamelijk de Akko light.

Let op: zowel de Akko als de Soho krijgen extra spatiëring, zowel online als offline.
Voor drukwerk is de letterspatiëring +10 en de woordspatiëring 130%. De standaard lettergrootte in leesteksten is circa 9,5 pt, met een interlinie van 14 pt.

Online is de optimale tekstgrootte voor platte teksten 15 px, met een interlinie van 22 px.
Teksten worden altijd links uitgelijnd met een vrije regelval.

De online toepassingen staan hier beschreven (Kleuren).

Lettertypes in Office-omgeving

In de standaard Windows-omgeving gebruiken we Calibri. De bold-versie vervangt de Soho voor de koppen, de regular vervangt de Akko voor leesteksten. In bijzondere gevallen waarin de Calibri niet gebruikt kan worden, kan de Arial als alternatief worden gebruikt.