Bestanden huisstijl

CBS stelt op deze pagina diverse handleidingen beschikbaar die u kunt gebruiken bij de vormgeving van uiteenlopende uitingen in de CBS-huisstijl. Ook kunt u hier ons beeldmerk in diverse bestandsformaten downloaden. Voor gebruik van de fonts, dient u eerst contact op te nemen met huisstijl@cbs.nl.