Unieke samenwerking voor big data-onderzoek

CBS maakt een unieke samenwerking op het gebied van big data mogelijk met het Center for Big Data Statistics (CBDS). Binnen het CBDS werken nationale en internationale partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs samen op het gebied van big data-technologie en -methoden voor de productie van statistieken.

CBS verwacht dat door het samenwerken in een sfeer van open innovatie nieuwe inzichten en producten tot stand zullen komen. Kennis, data en infrastructuren worden gedeeld om meerwaarde te creëren; uiteraard altijd rekening houdend met wederzijdse belangen.

Big data heeft het potentieel de statistiekvoorziening, sneller, beter en gedetailleerder te maken, met minder kosten en minder administratieve lasten. Veel organisaties investeren momenteel in big data-technologie. Het is echter nog niet zo eenvoudig om op basis daarvan statistieken te produceren. Daarnaast is het waarborgen van kwaliteit complexer. Om de investeringen te laten renderen, is samenwerken dus van belang.

CBDS wil de statistiekvoorziening actueler maken, nieuwe statistieken produceren en bij bestaande statistieken meer verdieping naar bijvoorbeeld regio of sector aanbrengen. Op die manier komen we tot een betere beleidsondersteuning, terwijl het geautomatiseerd integreren van databronnen en –stromen bovendien tot forse efficiencyverbeteringen kan leiden.

Binnen CBDS wordt, in overleg met de partners, gewerkt aan een grote verscheidenheid aan projecten. Enkele voorbeelden zijn het in kaart brengen van economische groei, veiligheid, gezondheid, arbeidsmarkt en sustainable development goals.

Projecten van CBDS worden gepubliceerd op de pagina Innovatie van CBS, waar gebruikers van de data feedback kunnen geven.

Contact:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CBDS Programmadirecteur P.M. (Magchiel) van Meeteren (pm.vanmeeteren@cbs.nl)