Recente ontwikkelingen rond Open data

Op woensdag 19 juni 2019 organiseerde CBS voor de zesde keer een gebruikers middag open data. Doel van de jaarlijkse gebruikersmiddag was om een ontmoetingsplek te creëren om contacten te leggen die leiden tot kennisuitwisseling. 

Tijdens deze bijeenkomst werden gebruikers van de open data van CBS geïnformeerd over ontwikkelingen die van invloed zijn op CBS open data. Tevens was er op de dag ruime gelegenheid voor interactie, het uitwisselen van ervaringen, tips, ervaringen, ideeën en voor het stellen van vragen.

De presentaties welke zijn gegeven op de gebruikersmiddag open data CBS, zijn beschikbaar bij downloads. Andere linkjes staan bij het kopje relevante links. 

presentatie tijdens CBS open data geberuikersmiddag