CBS diensten voor ontsluiten van datasets

Waarom open data?

Open data maakt openbare overheidsinformatie gemakkelijk herbruikbaar en zorgt voor meer transparantie bij de overheid. Onder aanvoering van het ministerie van BZK wordt open data de komende jaren gestimuleerd. CBS stelt sinds juli 2014 een schat aan statistische informatie als open data beschikbaar en is hiermee een van de grootste leveranciers van open data.

Lees meer over het waarom van open data op https://data.overheid.nl/.

Hoe kan CBS u helpen?

CBS heeft als kerntaak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. CBS heeft dan ook geïnvesteerd in open data en heeft op dit moment meer dan 3500 datasets ter beschikking als open data. De kennis die we hebben opgedaan rond open data willen we inzetten voor andere overheidsinstanties. We bieden daartoe tegen een vergoeding de volgende diensten aan:

 • Cursussen beschermen persoonsgegevens
  CBS is expert op het gebied van het beveiligen van persoons- en bedrijfsgegevens. De juridische kaders waarbinnen CBS met privacygevoelige informatie om mag gaan, zijn strikt geregeld in de CBS-wet en de Wet bescherming personengegevens. Aanvullend heeft CBS een eigen gedragscode. De gegevens die CBS publiceert, worden daarom gedegen getoetst op herleidbaarheid zodat de privacy van personen en bedrijven gewaarborgd is. In een praktische cursus geeft CBS een kijkje in de keuken van methoden om tabeldata (de gepubliceerde uitkomsten) en microdata (de brongegevens waarmee gewerkt wordt) te beveiligen, en leert u hoe u dit zelf met behulp van open source software kunt doen.
 • Data ter beschikking stellen via het open data kanaal van CBS
  CBS stelt zijn portaal beschikbaar voor open data van andere partijen. We checken hierbij of de privacy is gewaarborgd (of er geen tot personen of bedrijven herleidbare informatie wordt gepubliceerd). Bij de publicatie geven we duidelijk aan dat de data niet van CBS zijn, maar dat CBS wel de privacy waarborgt. De data worden aangeboden met behulp van een webservice. Dit betekent dat de data direct te gebruiken zijn in apps, of in diverse standaard tools zoals Excel of Tableau. Naast het beschikbaar stellen van de cijfers via het open data kanaal bieden wij:
  • Ondersteuning voor de gebruikers van de data via LinkedIn
  • Twee keer per jaar een gebruikersbijeenkomst
  • Automatische koppeling met data.overheid.nl en gegarandeerd werkende links
  • Een handleiding over hoe de cijfers hergebruikt kunnen worden
  • Eenvoudig updaten van de dataset
  • Voor meer informatie, zie http://www.cbs.nl/opendata.
 • Databewerking en publicatie
   CBS kan verder gaan dan alleen het ter beschikking stellen via het open data kanaal. We kunnen meer bewerkingen doen op de data om de open data als begrijpelijke informatie te publiceren. We zullen dan ook kijken naar de kwaliteit van de data, zoals bijvoorbeeld de volledigheid en nauwkeurigheid.

Meer weten?

Heeft u interesse in één van de diensten die CBS aanbiedt op het gebied van open data? Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten contact op via infoservice@cbs.nl of 088 570 70 70.