Representatieve uitbijters

Representatieve uitbijters zijn extreme waarden in de steekproef, waarvan aangenomen wordt dat ze correct zijn waargenomen en dat er in de populatie meer soortgelijke elementen te vinden zijn. In dit rapport worden schattingsmethoden besproken waarmee de invloed van zulke uitbijters op de schattingsresultaten beperkt kan worden. Hierdoor kan de nauwkeurigheid van de schattingen verbeterd worden.