Micro-integratie

Administratieve bestanden bevatten naast veel kwalitatief goede informatie ook meet- en representatiefouten. Micro-integratie is een verzameling technieken waarin deze fouten worden opgespoord en gecorrigeerd. Zonder deze correcties zouden vertekende resultaten worden gepubliceerd. Er worden drie technieken onderscheiden: harmoniseren, completeren en correctie van meetfouten.