Methodebreuken

Veel onderzoeken op het CBS worden continu of herhaaldelijk in de tijd uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om tijdreeksen op te bouwen die de ontwikkeling van een bepaald maatschappelijk verschijnsel beschrijven. Om er voor te zorgen dat deze reeksen consistent zijn, blijft de opzet van het onderzoek bij voorkeur zo lang mogelijk ongewijzigd. Het is echter onvermijdelijk om van tijd tot tijd de opzet van een onderzoek te herzien, bijvoorbeeld om de kwaliteit of de efficiëntie van het proces te verbeteren. Dit heeft doorgaans tot gevolg dat er systematische effecten optreden in de cijfers die worden berekend op basis van dit onderzoek. Om er voor te zorgen dat de continuïteit van tijdreeksen zo min mogelijk verstoord wordt, is het van belang dat het systematische effect van een herontwerp zo goed mogelijk wordt gescheiden van de werkelijke ontwikkeling van de indicatoren. In deze rapportage worden verschillende methoden beschreven om het effect van een verandering in de onderzoeksopzet op de uitkomsten te kwantificeren. Tevens worden methoden beschreven om reeksen voor het waargenomen verschil te corrigeren.