Kleinedomeinschatters op basis van structurele tijdreeksmodellen voor een roterend panelontwerp

In de steekproeftheorie zijn er situaties waar schattingen verbeterd kunnen worden door uit te gaan van expliciete modellen. In dit rapport wordt een structureel tijdreeksmodel uitgewerkt, waarmee de nauwkeurigheid wordt verbeterd van schattingen die gebaseerd zijn op kleine steekproeven onder een roterend panelontwerp. In het rapport is dit uitgewerkt voor werkloosheidscijfers, gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking.