Controle en correctie

Zowel bij enquêtes als registraties komen vrijwel altijd fouten voor. Voor zover deze fouten leiden tot vertekening in publicatiecijfers is het voor het CBS van belang ze op te sporen en te corrigeren. Daarnaast is het opsporen van fouten ook van belang voor het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de bronnen, de waarneming en het verwerkingsproces. In dit rapport worden methoden besproken om automatisch fouten op te sporen en te corrigeren. Ook worden methoden besproken om een selectie te maken van records waarvoor het wenselijk is om ze handmatig te corrigeren (selectief- en macro-gaafmaken).