Benaderingsstrategieën: algemene beschrijving en uni-mode designs

Voor vragenlijstonderzoek bestaan er verschillende methoden om respondenten te benaderen om de vragenlijst af te nemen of te laten invullen. Dit kan men behulp van interviewers maar kan ook gebeuren door de respondent zelf. Twee methoden waarbij een interviewer is betrokken, te weten ‘face-to-face’ en via de telefoon, worden behandeld. Daarnaast komen ook twee methoden aan bod waar de vragenlijst door de respondent zelf wordt ingevuld, op een papieren vragenlijst of elektronisch via internet. Van alle dataverzamelingsmodi worden de toepassingsmogelijkheden en de voor- en nadelen besproken.