Korte onderzoeksomschrijvingen

Korte beschrijvingen van alle onderzoeken die CBS verricht.

Korte onderzoeksbeschrijvingen

Samenstellen van gemiddelde verkeersintensiteiten per uur van alle motorvoertuigen op rijkswegen

Onderzoeksbeschrijving vestigingendemografie

Onderzoek vestigingendynamiek

De omvang van de voorraad woningen door nieuwbouw

De voorraad woningen uitgesplitst naar drie woningtype, twaalf bouwjaarklassen en negen oppervlakteklassen. De gegevens zijn beschikbaar per landsdelen, provincies, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties, COROP-gebieden en gemeenten.

Het gaat hierbij om de nieuwe voortijdig schoolverlaters in een schooljaar, ook wel de jaarlijkse aanwas genoemd.