Korte onderzoeksomschrijvingen

Korte beschrijvingen van alle onderzoeken die CBS verricht.

Korte onderzoeksbeschrijvingen

Doel van dit onderzoek is het weergeven van de gemiddelde prijs voor aardgas en elektriciteit betaald door eindverbruikers.

Het vaststellen van gegevens over de afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen door de agrochemische industrie, geregistreerde toelatingshouders, in Nederland.

Inzicht geven in het aantal uitkeringen dat verstrekt wordt in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Een kwantitatieve beschrijving van het arbeidsproces.

Onderzoeksbeschrijving attractieparken