Korte onderzoeksomschrijvingen

Korte beschrijvingen van alle onderzoeken die CBS verricht.

Korte onderzoeksbeschrijvingen

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Doel van dit onderzoek is het weergeven van de gemiddelde prijs voor aardgas en elektriciteit betaald door eindverbruikers.

Afzet bestrijdingsmiddelen

Het vaststellen van gegevens over de afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen door de agrochemische industrie, geregistreerde toelatingshouders, in Nederland.

AKW-uitkeringen

Inzicht geven in het aantal uitkeringen dat verstrekt wordt in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Arbeidsrekeningen

Een kwantitatieve beschrijving van het arbeidsproces.

Attractieparken

Onderzoeksbeschrijving attractieparken