Korte onderzoeksomschrijvingen

Korte beschrijvingen van alle onderzoeken die CBS verricht.

Korte onderzoeksbeschrijvingen

Doel van dit onderzoek is het weergeven van de gemiddelde prijs voor aardgas en elektriciteit betaald door eindverbruikers.

Korte onderzoekomschrijving Afzet bestrijdingsmiddelen

Inzicht geven in het aantal uitkeringen dat verstrekt wordt in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Een kwantitatieve beschrijving van het arbeidsproces.

Onderzoeksbeschrijving attractieparken