Korte onderzoeksomschrijvingen

Korte beschrijvingen van alle onderzoeken die CBS verricht.

Korte onderzoeksbeschrijvingen

Inzicht geven in het aantal uitkeringen dat verstrekt wordt in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Een kwantitatieve beschrijving van het arbeidsproces.

Onderzoeksbeschrijving attractieparken