Stroomschema's van geldstromen in de zorg

In stroomschema’s zijn de geldstromen in de zorg zichtbaar gemaakt. De geldstromen lopen vanaf de 'financieringsbronnen' via de 'financieringsregelingen' naar de aanbieders van gezondheids- en welzijnszorg en de instellingen voor beleid en beheer op het terrein van de zorg.

In de stroomschema’s worden de zorguitgaven in lopende prijzen zoveel mogelijk herleid naar de uiteindelijke herkomst: huishoudens (waaronder zelfstandigen), de overheid als herverdeler, vennootschappen/werkgevers en het buitenland.
De stroomschema’s zijn een toelichting op de cijfers in de StatLinetabel ‘Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering’.
Deze StatLinetabel omvat cijfers vanaf 1998.