Enquête Beroepsbevolking (EBB), vragenlijst 2013

De vragenlijst van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) bestaat uit twee delen: een basisvragenlijst die ook in andere enquêtes van het CBS gebruikt wordt en een vervolgvragenlijst die specifiek voor de EBB is.

Er is een vragenlijst voor face-to-face interviews (CAPI) en telefonische enquêtering (CATI) en een voor enquêtering langs elektronische weg (CAWI).