Enquête Beroepsbevolking (EBB), vragenlijst 2012

De vragenlijst van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) bestaat uit twee delen: een basisvragenlijst die ook in andere enquêtes van het CBS gebruikt wordt en een vervolgvragenlijst die specifiek voor de EBB is.

Basisvragenlijst

Vervolgvragenlijst