Handel naar landen volgens hoofdstukken Geharmoniseerd Systeem

Bij in-, uit- en vervoer van goederen (van en naar landen buiten de EU) moet aangifte worden gedaan bij de douane. Dit houdt in dat, meestal schriftelijk, de soort en hoeveelheid van de goederen moet worden opgegeven. Het opgeven van goederen is geen vrijblijvende zaak voor de aangevers. Om eenheid in het aangeven van goederen te krijgen is o.a. de ‘Goederennaamlijst’ ontworpen. Deze naamlijst, afkomstig van de Wereld Douane Organisatie, omvat een goederenomschrijving van alle goederen en wordt het Geharmoniseerd Systeem (GS) genoemd.

Op 1 januari 1996 is een revisie van het GS van kracht geworden. Het GS wordt vrijwel overal ter wereld gebruikt in het grensoverschrijdend goederenverkeer. De EU-lidstaten hebben het GS als basis genomen voor de zogenaamde "Gecombineerde Nomenclatuur" (GN). In de GN zijn de 6-cijferige GS-onderverdelingen verder uitgebreid tot 8 cijfers.

Maandelijks publiceert de sector Internationale handel van het CBS gegevens gebaseerd op het GS. De cijfers worden geaggregeerd weergegeven naar afdelingen (1-cijferige onderverdeling) en naar hoofdstukken (2-cijferige onderverdeling).