Biobase 2003


Naamlijsten planten en dieren

De naamlijsten van planten en dieren vormen de basis voor de natuurstatistieken. Van alle plant- en diergroepen waarvan het CBS statistieken maakt, zijn er naamlijsten met de in Nederland voorkomende soorten.


Naamlijst BioBase (ZIP: 0,2 MB)

Het excel-bestand bevat de naamlijsten van planten, paddestoelen, korstmossen, zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, libellen, en dagvlinders. Elke lijst bevat de soortcode, de wetenschappelijke naam en de Nederlandse naam.Over veel soorten op deze naamlijsten, maar niet over alle, publiceert het CBS de ontwikkeling in het voorkomen in StatLine. Meer gegevens over deze soorten en naamlijsten van andere planten- en diergroepen zijn te vinden in BioBase 2003.

BioBase 2003

Naamlijsten planten en dieren