De structuur van de SBI 2008 - versie 2018

Een overzicht van de structuur van versie 2018.

In versie 2018 zijn de peuterspeelzalen (88.91.2) en de andere vormen van kinderopvang (88.91.1) samengevoegd. Door een wettelijke wijziging was het onderscheid niet meer te maken.

Voorts zijn de schadeverzekeringen (65.12) opgesplitst in zorgverzekeringen (65.12.2) en overige schadeverzekeringen (65.12.1).