Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Internetgebruik, totaal en 65- tot 75-jarigen, EU, 2010
 2. Maatwerktabellen afgelegde kilometers van huishoudens 2003-2007
 3. Aantal gestarte banen vanuit uitkering of NUG-periode naar gemeente, 2009 en 2010
 4. Controlegroep Programma Groeiversneller, aantallen bedrijven 2009
 5. Onderwijsniveau  ouders en dat van hun kind (15- tot 27-jarige niet-onderwijsvolgende jongeren, 2001-2009)
 6. Jongeren in aanraking met de politie naar startkwalificatiebezit
 7. Gemiddelde persoonlijke en besteedbare huishoudinkomen naar postcodegebied, 2006-2009
 8. Uitgaven universitair masterdiploma
 9. Aantal bedrijven naar SBI 2008, 2000-2005
 10. Dynamiek bedrijven 2010
 11. Verdeling van vestigingen over sectoren en aandeel van de banen naar grootteklasse van de vestiging
 12. Bestelauto's in de bouw
 13. Levering van biomassa voor binnenlands productie van hernieuwbare energie
 14. Bedrijfsopleidingen, kerncijfers 2010
 15. Arbeidsmarktpositie na 3 maanden,  2e naar 3e kwartaal 2008-2011
 16. Uitgaven AOW-uitkeringen, 2000-2011 1e halfjaar
 17. Regelmatig overwerken, 2010
 18. Kaliumbalans 1970-2010
 19. Fosforbalans 1970-2010
 20. Stikstofbalans 1970-2010
 21. Kinderopvang per wijk in Dordrecht, 2010
 22. Pro- en lwoo-leerlingen die uitstromen uit het onderwijs naar arbeidsmarktpositie, 2007-2009
 23. Kerncijfers wijken en buurten 2012
 24. Kerncijfers wijken en buurten 1995-2003
 25. Kerncijfers wijken en buurten 2011
 26. Kerncijfers wijken en buurten 2010
 27. Kerncijfers wijken en buurten 2009
 28. Kerncijfers wijken en buurten 2008
 29. Kerncijfers wijken en buurten 2007
 30. Kerncijfers wijken en buurten 2006
 31. Kerncijfers wijken en buurten 2005
 32. Kerncijfers wijken en buurten 2004
 33. Kerncijfers wijken en buurten 2004-2015
 34. Aidspatiënten en sterfte aan aids
 35. EU-landen en de Internationale handel met Japan
 36. Bestelauto's betrokken bij verkeersongevallen
 37. Milieutechnologie, patentaanvragen 2000-2008
 38. Inkomens huishoudens in Ede en Scherpenzeel, 2009
 39. Inkomens huishoudens in Haarlem, Beverwijk, Heemstede en Bloemendaal, 2009
 40. Verkeerspresaties autobussen
 41. Kinderopvang per wijk en buurt in Lelystad, 2010
 42. Inkomens van bewoners van corporatiewoningen, 2008
 43. Mate van onder- en overgewicht bij 20-plussers en mate van overgewicht bij kinderen (2 tot 19 jaar), 2010
 44. Vergelijking huishoudenspositie op basis van AOW-registratie en GBA
 45. Begeleide verplaatsingen van kinderen van 4 tot 12 jaar naar achtergrondkenmerken, 2010
 46. Werkzame ICT'ers naar achtergrondkenmerken, 1998-2010
 47. Ontwikkeling van het aantal deelnemers aan het mbo per woongemeente, 2005/'06-2010/'11*
 48. Uitbreiding van de Europese Unie 2004 en 2007: extra analyses over uitkeringen
 49. Resultaten van aanvragen bankleningen door MKB-ondernemers, 2007 en 2010