Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (voorheen CAKZzv), vervangen vanaf 2009 door gebzzvtab.

periode: jaarbestanden 2004 t/m 2011