Zea: Zelfstandigen Enquête Arbeid

Het doel van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is het in kaart brengen van informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van zelfstandigen. De ZEA wordt uitgevoerd door TNO en het CBS, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bestand beschikbaar in de jaren 2012, 2015, 2017 en 2019.