staafgrafiek

WoonbaseKenmerkenHuishoudens: kenmerken van alle huishoudens in Nederland

Dit Kenmerkenbestand Huishoudens is één van de bestanden die gezamenlijk de Woonbase vormen. In dit bestand zijn alle huishoudens ogenomen die of op 1 januari of op 31 december aanwezig zijn in Nederland. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2018 t/m 2021.