Vrlsrgpersonentab: Personen met een lopend SRG-traject of loonkostensubsidie (vanaf 2013 opgevolgd door Srgvoorzieningtab en Srgreintegratiepositiebus)

periode: maandbestanden per jaar  2005 t/m 2012