Vrlsrgloonkostuitstroomtab: Personen met beëindigde loonkostensubsidies (vanaf 2013 opgevolgd door Srgvoorzieningtab)

periode: maandbestanden per jaar 2005 t/m 2012