VPD-WALVIS: Verzekerde Personen en Dienstverbanden WALVIS

Verzekerde Personen en Dienstverbanden Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging in Sociale verzekeringswetten. Een record in het microdatabestand bevat gegevens over een werknemer, te weten loonheffingennummer, begindatum dienstverband en einddatum dienstverband. Het bestand bevat RIN en SRTNUM als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden.

Downloads