Verdtab 2005-2016

Het team microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata “Delictkenmerken van personen die door de politie zijn geregistreerd als verdachte van een misdrijf”, 2006 t/m 2016.

Downloads