Secmsocvoorzovmndbedragbus: Soc econ cat ov soc voorzi

Sociaaleconomische categorie van personen met een uitkering uit overige sociale voorzieningen, het gemiddeld maandelijks bedrag per verslagmaand.

Downloads