Ps gezondheids- en welzijnszorg, 2003- 2013

Het team microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata “Landelijke statistische uitkomsten over het personeel, de exploitatie en de productie van instellingen voor gezondheids- en welzijnszorg”, 2003 - 2013.