NIVEL data met CBS microdata: procedure voor koppeling NIVEL data met CBS microdata

CBS Microdata Services faciliteert de mogelijkheid om door onderzoekers geselecteerde data verzameld in de NIVEL zorgregistraties anoniem koppelbaar te maken met CBS databestanden over personen. Het CBS heeft daartoe een koppelbestand tussen de populatie van de NIVEL data en de persoonsgegevens van het CBS beschikbaar in de Remote access/ On site. Via deze koppeling kunnen data uit het NIVEL gebruikt worden in een microdataonderzoek bij het CBS. Onderzoekers dienen bij NIVEL een gegevensaanvraag te doen, de voorwaarden en procedure is op de website van NIVEL te vinden.